Dendrobium (Đăng lan)

culanluasg

Super Moderator


cũng của ông bạn già khác,quê em gốc Hà Nội về miền Nam,quà tặng của Tấn (hà Nội) tặng lại anh Năm ra hoa
 

vanbtx02

Thành viên

nở đầy ở Trà Vinh nhưng không được chuộng lắm bằng Hawaii
HẾ LÔ Bác Cù! "Bó" lan này của bác nhìn giống bó mía quá.Bác ươm ki nhiều nhiều nha bác Cù.Có dịp nào tôi đi Trà Vinh ,ghé vườn nhà bác,xin bác một ít ẵm về- nha bác Cù.
 
Top