Dendrobium (Đăng lan)

dacuoiden

Thành viên Mua Bán
Den nắng


Nắng


Lại nắng


Ống điếu

cây này mod tặng nay gửi hoa lại.

Cây này sắp hoa đang vòi gửi tặng mod Thái nè!


CHÚC CẢ NHÀ NGẮM LAN CÙNG THƯ GIẢN NHÉ!
 
Top