dọn vườn...bằng lăng lá nhỏ, cẩm thị tàn bay đẹp...gần KCN Sông Mây, T. Bom, ĐN.

tamti82

Thành viên
dọn vườn...bằng lăng lá nhỏ, cẩm thị tàn bay đẹp...gần KCN Sông Mây, T. Bom, ĐN.

cây1: bằng lăng lá nhỏ, nu đế mỏng nằm chậu gần 2 năm...
giá 450k...ưu tiên ae gần KCN Sông Mây, T. Bom, ĐN tới vườn xem cây...
trước

bên

sau

cây 2: cẩm thị tàn thiên nhiên, bay đẹp...nằm chậu gần 2 năm
giá 550k...ưu tiên ae gần KCN Sông Mây, T. Bom, ĐN tới vườn xem cây...
trước

bên

sau

bổ sung
 

tamti82

Thành viên
Trả lời: dọn vườn...bằng lăng lá nhỏ, cẩm thị tàn bay đẹp...gần KCN Sông Mây, T. Bom,

vì chuyển chỗ ở nên dọn vườn....ae gần KCN Sông Mây, Ngả 3 Trị An, T. Bom, Đồng Nai tới vườn xem cây...làm quen..., gl giá mềm với một số cây khác...thanks.
 

tamti82

Thành viên
Re: dọn vườn...bằng lăng lá nhỏ, cẩm thị tàn bay đẹp...gần KCN Sông Mây, T. Bom, ĐN.

...............................
 

tamti82

Thành viên
Re: dọn vườn...bằng lăng lá nhỏ, cẩm thị tàn bay đẹp...gần KCN Sông Mây, T. Bom, ĐN.

up....................................ae KCN Sông Mây tới vườn xem ủng hộ. Thanks......
 
Top