Dành Cho Tín Đồ...MCT...!

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 1: Mct Lá Lớn Vip:
-Cây mct nu da đen cực già và đẹp,Thân nu tới ngọn,Cốt chi to+Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 100cm,Cao 90cm,Đế đẹp cả 2 mặt
( CÂY ĐÃ BÁN )

***CÂY 2: Mct Lá Lớn Cực Già:
-Cay mct nu da đen cực già và đẹp,Cốt chi to=Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 100cm,Cao 100cm,Đế cổ thụ trải đều 24h

( CÒN TIẾP )
 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 3: Mct Lá Lớn Dáng Siêu:
-Cây mct nu da đen cực già +Nhiều nu,Cốt chi to+Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 80cm,Cao 90cm,Đế đẹp cả 2 mặt
( CÂY ĐÃ BÁN )


***CÂY 4: Mct Lá Lớn Dáng Trực Siêu:
-Cây mct nu da đen cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 90cm,Cao m90cm,Đế cổ thụ trải đều 24h

 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 5: Mct Lá Lớn Lùn Lực:
-Cay mct da đỏ Cà Mau,Cây lùn lực và cực già,Cốt chi to+Chi cành chuẩn bonsai
-Hoan h2 80cm,Cao 65cm,Đế đẹp cả 2 mặt
( CÂY ĐÃ BÁN )***CÂY 6: Mct Lá Lớn Trực Lắc:
-Cây mct nu da đen cực già,Thân lắc đẹp,Cốt chi to+Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 80cm,Cao 90cm,Đế đẹp
 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 7: Mct Lá Lớn" Lùn Gì...Mà Lùn Zử"
-Cây mct nu Gò Công lùn lực,Cây tuy nhỏ nhưng rất già,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 45cm,Cao 35cm,Đế đẹp cả 2 mặt( Hàng thi đấu tương lai Size Tiểu nha ACE...)

***CÂY 8: Mct Lá Lớn" gái 1 Con...Trông Mòn Con Mắt..."
-Cây mct nu da đen dáng Mẩu Tử cực già,Thân lắc duyên dáng
-Hoành 55cm,Cao 100cm,Đế đẹp cả 2 mặt...
( CÂY ĐÃ BÁN )
 
Top