Cho em hỏi giá trị của thân cây này là bao nhiêu nhỉ?

Top