chia sẻ cùng anh em linh sam 1 tím 1 trắng

vincentvo1975

Thành viên tích cực
lể 2-9 chia sẻ cùng anh em 2 cây linh sam

em linh sam lá trung bông tím.

[/IMG]


không biết là cây này do em taọ dáng cho cây từ cây phôi hay em mua lại cuả người khác

nhưng nếu là cây cuả anh thì có lẻ anh sẻ đảo ngược táng cây này lại lấy mặt này làm mặt tiền thì có lẻ cây sẻ đẹp hơn nhiều và nhìn phần luả cũng hay hơn là mặt bện kia
 
Top