Chỉ có thể là Trang và Quýt.

songxanh

Thành viên

==================================
Cây kim quýt ba thân Tương trưng Gia đình được nhiều con cháu,lộc trời cho dồi giàu công việc thuận lợi,sự nghiệp lâu bền ông bà trăm tuổi.Sắt màu lung linh xanh,vàng,đỏ.

==================================
và tiếp theo là em Trang không kém chị kém em.

==================================
 
Top