Chăm sóc lan dedro sau khi có bông???

hunglxh

Thành viên mới
Chậu lan Dedro của tôi sau khi có bông xong thì nó ra thêm được 2 giả hành mới như hình, còn tại giả hành đã ra bông thì lá bắt đầu còi cọc.
1. Có thể chỉ tôi phải dưỡng chậu lan thế nào để tốt?
2. Giả hành đã có bông nên cắt bỏ hay giữ lại.
3. Giả hành đã có bông có thể có bông lại không?Xin anh em giúp đỡ
 

KE SI LAN

Thành viên
Chậu lan Dedro của tôi sau khi có bông xong thì nó ra thêm được 2 giả hành mới như hình, còn tại giả hành đã ra bông thì lá bắt đầu còi cọc.
1. Có thể chỉ tôi phải dưỡng chậu lan thế nào để tốt?
2. Giả hành đã có bông nên cắt bỏ hay giữ lại.
3. Giả hành đã có bông có thể có bông lại không?


Xin anh em giúp đỡ
bạn xem ở trang này nhé :http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=78230
việc đầu tiên bạn làm là hãy lấy cây ra khỏi chậu sứ , bỏ hết rêu ra đi và xem cách làm của các anh chị ở trang mình chỉ
ko nên cắt giả hành già đã có hoa bạn à vì thứ 1 là có thể ra hoa tiếp tục , có loại ra 10 hoa trên 1 giả hành nhé ; thứ 2 là giả hành giả là nguồn sống của cây mới và còn để nhân giống nữa
thân
 
Top