Cattleya hoàng hậu hoa Lan

culanluasg

Super Moderator
trong các chi lan cattleya là loài hoa khá to và có hương thơm hấp dẫn,màu sắc đa dạng và rực rỡ ,được ví như vương hậu của Hoa Lan
 

culanluasg

Super Moderator
<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/3-24.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/4-18.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

culanluasg

Super Moderator
<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/10-8.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/5-13.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/4-17.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

culanluasg

Super Moderator
<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/d-9.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/b-3.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/a-4.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

culanluasg

Super Moderator
<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/kgten.jpg' border='0' alt='user posted image' />
không tên

Hắc Tùng
<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/hactung3.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

culanluasg

Super Moderator
<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/haadyaidelight.jpg' border='0' alt='user posted image' />

Blc haadyai Delight
 

culanluasg

Super Moderator
<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/cuxtainangold.jpg' border='0' alt='user posted image' />

Blc Chunyeah x Blc Tainan Gold
 

culanluasg

Super Moderator
<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/12-4.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://i34.photobucket.com/albums/d106/culanluasg/11-4.jpg' border='0' alt='user posted image' />

thi lan tại nhà Bá Tùng Bến Tre
 

culanluasg

Super Moderator
<img src='http://galleryexe.com/hinh/files/miz4twhtnyymnmrnwkro.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://galleryexe.com/hinh/files/oz4mwctmymdaxxzjn3cd.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://galleryexe.com/hinh/files/zw2mtynojltninymwf2m.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://galleryexe.com/hinh/files/zkjw4lbtz2feutnonito.jpg' border='0' alt='user posted image' />

Cattleya ,Vườn anh Minh (Vĩnh Long)
 
Top