Cọng rễ ghép hòn đá sau bốn tháng,hôm nay đã tháo nilon

tuankien

Thành viên
+ YouTube Video


Ở những bài chia sẻ trước em có chia sẻ về cọng rễ này,hôm nay em tháo cái túi nilon để cho cái rễ thích nghi dần với môi trường nắng và gió.
Thích nhất cái cảm giác nuôi cây mà nhìn thấy nó phát triển tốt.
 
Top