Cặp Đôi Hoàn Hảo-MCT Lá Lớn Già Ko Thể Già Hơn(ĐÃ BÁN)

tamcantho

Thành viên tích cực
*** Giới Thiệu đến ACE cặp MCT lá lớn cực già và đẹp,Cốt chi to+Xương dăm lên san hô,Chi cành chuẩn

( 2 CÂY ĐÃ GIAO LƯU 0
 
Top