Cần tim chỗ bán hoa càng cua khu vực phía Bắc

Lập_Khải Xuân

Thành viên
Em cần mua ít hoa càng cua, muốn mỗi màu một ít cho đa dạng. Cô dì chú bác anh em ai biết chỗ bán chỉ giúp em với.
Em xin cảm ơn!
(Ảnh hoa sưu tầm trên mạng)

 
Top