Cần Thăng Kính Các Bác

vietanhmpt

Thành viên tích cực
Phôi được bạn à bạn thử dùng inpaint cắt cành tử đi (Mình không gọi cây tử vì xuất phát từ thân không phải từ rễ). Vít ngọn xuống như cành tử bây giời và nuôi cái tay câp 1 thành ngọn. Bạn sẽ có một cay bay rất đẹp.
 
Top