cần bán gốc Mai Chiếu Thủy đã ghép tại ĐÀ NẴNG ?

B

bachia

Guest
Mai chiếu thủy ghép cây gì vậy? Hãy giới thiệu cụ thể xem thử. Chẳng hạn như phi của chi ghếp lớn bao nhiêu, ghép dược mới năm rồi?
 
H

hiepto

Guest
Post hình lên xem đi, lớn nhỏ như thế nào? ghép gốc gì?
 
Top