Cảm ơn bài viết

haichung

Thành viên mới
Ban Quản trị 4rum cho mình hỏi tý, sao mỗi lần cảm ơn bài viết lại hiện ra một số dòng như bên dưới ảnh vậy? Không thể hiện thành viên đã cảm ơn được sao?

 
Top