căm xe chơi nhiều kiểu

nguyenthehungap8

Thành viên tích cực
ở bình phước gọi là da đá. thường chôn dưới đất để làm trụ cho têu bò lên .vào chục năm chưa hỏng, nhưng đây là gốc

có thể dựng lên chưng cây (demo)

hoặc năm xuống trồng rừng
 
Top