Cây sung hay hay!

Bactvts

Thành viên
Cuối tuần cộng với trời mưa chẳng có việc gì làm. Chia sẻ cùng cả nhà mấy cây
 

sonpt1904

Thành viên mới
theo ngu ý của mình thì nên cắt làm 2 cây để giảm độ cao. phần trên làm tàn rơi ôm thân hoặc Văn nhân (cắt cả chi gần gốc trên), phần dưới làm Long cuốn thủy.
Mạo muội góp ý, có gì ko đúng xin tha lỗi!
 
Top