Cây mai xanh nở hoa muộn

chungth

Thành viên
Tình hình là mình có mâý cây mai xanh lặt lá để chơi hoa tết nhưng vì khí hậu đà lạt năm nay lạnh quá nên bây giờ hoa mới nở, up để mọi người cùng xem cho vui.

 
Top