cây mai bị ốm

leanhtai

Thành viên
vườn mai của em bị bệnh muốn mua thuốc để cứu em nó mà em không biết bệnh gì xin các bác chị em bệnh của em nó sao và cần mua thuốc gì ạ

 

minh_cao

Thành viên Danh Dự
Đúng là em nó bị ốm rồi nhưng không phải bọ trĩ đâu vì bọ trĩ không ăn lá già . Có thể có vấn đề về bộ rễ. Bạn thông tin thêm để có cơ sở định bệnh.
 

leanhtai

Thành viên
Re: Trả lời: cây mai bị ốm

Đúng là em nó bị ốm rồi nhưng không phải bọ trĩ đâu vì bọ trĩ không ăn lá già . Có thể có vấn đề về bộ rễ. Bạn thông tin thêm để có cơ sở định bệnh.
chất chồng là sơ dừa + than đá + đất thịt con thấy cây mai nó không có sung lúc bứng về được mấy tháng nó chỉ ra lá nhưg ít ra chi có sịt thuốc đặc trị nhện đỏ bón phân bón lá PHix cũng không thấy sung gì chú thấy cây của con bị sao ạ giờ con phải làm gì
 

leanhtai

Thành viên
Re: Trả lời: cây mai bị ốm

Tạm thời bạn dùng Root 2 và B1 cho cây. Phun thêm Amista top hoặc anvil .
vâng con cám ơn chú mua thuốc root 2 và b1 phu chung với nhau hả chú
==================================
Tạm thời bạn dùng Root 2 và B1 cho cây. Phun thêm Amista top hoặc anvil .
vâng con cám ơn chú mua thuốc root 2 và b1 phu chung với nhau hả chú phải thuốc
take root không chú
 
Top