Cây lá đổi màu...

greenstar

Thành viên tích cực
Mùa đông đến cũng là lúc những chiếc lá chuyển màu...

Cây cùng loại...Lúc còn xanh.

 
Top