Cây duối đẹp

Doan_Hoa_2010

Thành viên
Cây duối nầy mình lên chậu được 7 năm rồi, tuôi cây duối nầy 70 hây 80 năm gì đó mình cũng không chắc, nhưng bà nội mình nói, nó có từ rất lâu rồi (bà nội mình thọ 75 tuôi), mình cũng không phải là nghệ nhân gì hết, mình chỉ thích cây cảnh và ngăm cứu vậy thôi. các nghệ nhân đánh giá hộ mình với, nhận xét nhiệt tình nhe để em nó ngày càng hoàn thiện hơn.cám ơn các nghệ nhân rất nhiều

==================================
http://The filesize of the image file sam_0875.jpg exceeds the maximum allowed size of 1.025 Megabyte per file.
http://The filesize of the image file sam_0875.jpg exceeds the maximum allowed size of 1.025 Megabyte per file
 
Top