Cây của Ratthichbonsai

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Năm nay chưa bị trận nào nhiều tuyết cả, trong lúc
các tiểu bang phía Bắc thì liên tuc bị hết đợt này đến đợt khác và hiện tại vẫn có thêm.
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh DựTrưng bày dự thi hồi tháng 5 năm 2017 ở National Aboretum.
Trưng bày này được chấm giải nhất và tôi được thưởng 200 USD
 
Top