Các Tác phẩm Bonsai Lớn và Trung tại Hội Hoa Xuân 2014

lnvinh

Super Moderator
(Không bao gồm các tác phẩm đạt giải sẽ được post ở Topic khác)

Năm nay mải mê đắm đuối kiếm "Con Khô Tấn Gạo" nên không còn thời gian để chụp hình HHX cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Bưa nay vừa bàn giao công trình khủng tranh thủ về Tao Đàn chụp cho anh em . Đánh du kích nên không có phông:

Bonsai Lớn: 
Top