Budi Sulistyo và cây Pemphis bốn mặt !!

HUUDUC

Quản lý
Tác giả đã tìm được cây Pemphis ( Bằng Phi/ Hải Sơn Tùng) từ Pluit Nursery, Jakarta. Dưới đây là từng bước một trong quá trình làm cây Pemphis này. Bạn có thể thưởng thức nó từ bốn phía, đó là lý do tại sao nó được gọi là cây Pemphis bốn mặt.

Đây là cây tìm đượcMặt bên kia của cây
 

HUUDUC

Quản lý
Mặt thứ baMặt thứ tư


Nguồn The Bonsai Blog of Budi Sulistyo
Người Dịch Nguyễn Hữu Đức
 
Top