Bonsai Trung Quốc - Chủ đề "Một số triển lãm"

hungbonsai

Thành viên tích cực
Người cũng có tuổi rồi mà hành xử như vậy sao?????
Tạm dừng vì mất hứng...
Đến Phủ Thanh Thiên đánh trống vậy.~X(
tiếp tục đi anh dcvuong ,nhìn bộ xương chi họ làm đẹp quá ,trung quốc phá cánh nhìn mê quá ,
 

dcvuong

Thành viên tích cực
Cảm ơn anh Văn đã can thiệp giúp, xử lý kẻ gây rối !
Sau đây xin mời cả nhà thăm quan tiếp:

 
Top