Bonsai trồng từ hạt

greenstar

Thành viên tích cực
Cây này mình trồng từ hạt, rồi sau đó ghép đá. Cũng đã hơn 3 năm rồi. Các bạn xem video tại đây.

https://youtu.be/xOT6QLTwg20


+ YouTube Video

 
Last edited:
Top