bonsai theo bộ

honglong237

Thành viên tích cực
Vẫn kết nhất là cây sanh trực bên phải , có lẽ nó cũng thuộc dòng sở trường của chủ nhân
 
Top