Bonsai Tổng Hợp-Hàng Đẹp

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 1: MCT Lá Trung Vip:
-Cây mct lá trung TP lùn lực cực già và đẹp,Cây nhiều nu+Cốt chi to và ko còn thẹo
-Hoành 53cm,Cao 45cm,Đế đẹp(Hàng thi đấu cuc3 tương lai...)

( CÂY ĐÃ BÁN )
***CÂY 2: Linh sam La Hai Siêu Lủa:
-Cây ls La Hai bọng thân siêu lủa cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành già
-Hành 85cm,Cao 65cm,Đế đẹp (Cây có ghép thêm lủa...)
( CÂY ĐÃ BÁN )


 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 3 : Cần Thăng Chuẩn Bonsai:
-Cây cần thăng TP cực già và đẹp,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 85cm,Cao 80cm,Đế đẹp...
( CÂY ĐÃ BÁN. )


***CÂY 4: MCT Lá Lớn Lùn Lực VIP:
-Cây mct lá lớn lùn lực,TP cực già và đẹp,Cốt chi to và già tới từng cọng xương dăm
-Hoành 60cm,Cao 50cm,Đế đẹp(Cây ko còn thẹo,Hàng thi đấu tương lai...)
( CÂY ĐÃ BÁN )
 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 5: Gừa Bông Thác Đổ Ôm Đá:
-Cây gừa bông dáng thác đổ TP ôm đá lâu năm,Nhìn rất đẹp và ấn tượng
-Hoành 35cm,Cao 100cm,tán đổ dài 130cm,(Cây đang nằm chậu 90cm*130cm)
( CÂY ĐÃ BÁN )***CÂY 6: MCT Lá Lớn Hàng Độc"Bản Đồ Việt Nam"
-C ây mct lá lớn uốn thân hình"Bản Đồ Việt Nam",Một sự tạo tác kì công,Nhìn rất đẹp và ấn tượng
-Cây cực già,Cao 200cm,Xương dăm lên san hô,Hàng độc dáng sưu tầm...)
 
Top