bon sai hambed

lamvanai

Thành viên mới==================================

==================================
cac bac cho.em y kien chinh sua cho dep voi a
==================================
anh vinh oi .cho em y kien chinh sua bon sai hambed nay voi a
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Cây này để trên giàn cô rake kia là đẹp, Có cháy người đi cây vẫn còn.
Ô Vinh chơi cây gốc rụt tàn liền vẫy vẫy như chim, cành đâu chả thấy, cây bác thì tàn rách, cành đánh võng, thân văn nhân, kỳ công ... hết.
 
Top