Bộ Sưu Tập MCT Hàng Đẹp

tamcantho

Thành viên tích cực
-Giới Thiệu đến ACE bộ sưu tập 10 cây MCT hàng đẹp,
-Vì cây to và nặng khó duy chuyển,nên ko chụp hình mặt sau được,Mong ACE thông cảm nhé!

***CÂY 1: MCT Trung Nu Cực Già:
-Cây cực già và đẹp,Thân nhiều nu,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 50cm,Cao 50cm,Đế đẹp cả 2 mặt
***CÂY 2: MCT Lá Lớn Trực Quân Tử:
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Tán mịn
-Hoành 67cm,Cao 80cm,Đế đẹp


( CÒN TIẾP )
 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 3: Mct Lá Lớn Dáng Trực Lắc:
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Tán Mịn
-Hoành 65cm,Cao 90cm,Đế đẹp


***CÂY 4: Mct Lá Lớn Dáng Trực Siêu:
-Cây cực già và đẹp,Chi cành chuẩn+Tán Mịn
-Hoành 60cm,Cao 75cm,Đế đẹp***CÂY 5: Mct Lá Lớn Dáng Trực Cành Rơi:
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Tán mịn,Chi cành chuẩn
-Hoành 65cm,Cao 80cm ,Đế đẹp

 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 6: Mct Lá Lớn Lắc 3D:
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Tán mịn,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 55cm,Cao 70cm,Đế đẹp cả 2 mặt


***CÂY 7: Mct Lá Lớn Dáng Trực:
-Cây cực già và đẹp,Thân lắc nhẹ,Chi cành chuẩn
-Hoành 85cm,Cao 85cm,đế đẹp
***CÂY 8: Mct Lá Lớn Dáng Trực Cành Rơi;
-Cây lùn lực cực già và đẹp,Cốt chi to+Tán mịn,Chi cành chuẩn
-Hoành 70cm,Cao 65cm ,Đế đẹp cả 2 mặt
 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 9: Mct lá Lớn Dáng Siêu:
-Cây cực già và đẹpThan6 nhiều nu+Tán Mịn,Chi cành chuẩn
-Hoành 70cm,cao 75cm,Đế đẹp cả 2 mặt***CÂY 10: MCT Lá Lớn Dáng Trực Lắc:
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Tán Mịn,Chi cành chuẩn Bonsai
-Hoành 70cm,Cao 75cm,Đế đẹp cả 2 mặt

 
Top