bắt đầu từ đâu với mảnh vườn 300m2.

Thích Đủ Thứ

Thành viên tích cực
300m2 à?

+ Hơi nhỏ để nó nuôi mình;

+ Hơi lớn để mình nuôi nó;

+ Vừa đủ để dựng 1 ngôi nhà và sống bằng nghề của mình :D
 
Top