Bảo trì server và website

trungduart

Administrator
Nhân viên kỹ thuật Diễn đàn cây cảnh Việt Nam đang trong thời gian bảo trì server và cấu hình lại toàn bộ phần cơ sở dữ liệu từ khi diễn đàn bị hacker tấn công trong thời gian từ ngày 3 ngày từ ngày 12 tới ngày 15-06-2015, trong quá trình cấu hình và dẫn tới bị lỗi dự liệu do anh em cập nhật và diễn đàn sẽ thường bị gián đoạn, rất mong anh em thông cảm.
 

trungduart

Administrator
Thông báo từ anh em kỹ thuật việc config server và lỗi từ diễn đàn nay anh em kỹ thuật đã hoàn tất việc Config lỗi và cũng xin thành thật cáo lỗi cùng anh em diễn đàn vì sự cố lỗi trong quá trình nên dự liệu ngày 14-06-2015 không phục hồi lại được, thông báo này BQT xin thành thật cáo lỗi cùng toàn thể anh em diễn đàn.
 
Top