Bảo trì nhanh

trungduart

Administrator
Diễn đàn trong thời gian nâng cấp phần mềm vì vậy đã ngưng máy chủ bảo trì 2h, nay hệ thống đã hoạt động trở lại và chúc anh em diễn đàn sinh hoạt cuối tuần vui vẻ.
 
Top