Bảng mã số Hoa Lan Cattleya Đài loan vào Việt Nam update

Status
Not open for further replies.

culanluasg

Super Moderator
mình sẽ update lại bảng mã số cây cattleya Đài Loan vào Việt Nam,các bạn chờ xem nhé
 

culanluasg

Super Moderator
trong lúc chờ đợi,các bạn có thể xem một số mã số vườn chú ba Chung,quận 12 saigon
thêm
Ms LK 13 xổ ( Willet Wong x Yen 24 ) x Barack Obama
 

culanluasg

Super Moderator
Mã SỐ CATTLEYA (Hàng Đài Loan)vào Việt Nam

Do anh em cả nước cùng đóng góp

.001 blc chunyeah good life No 1
(=Blc.Tassie Barbero X Blc. Kuan-Miao Chen )
.CL 002 King of Taiwan x Blc Chialin " Hồng soái"
• 3. Lc.Persipolis
3 khổng tước đỏ
• HC4. Blc.Chunyeah good life No 1 x Blc. Mem ong wen mo
• 005. Blc. Shinfong luovyang “ Kim hoàng hậu “
• 05. Blc. Shellie compton x Blc. Midred river
.6 blc chunyeah 10 x memoria ong wen_mo
• 7. Blc. Chunyeah “golden star “
.9 Blc.pot of paradise "3G"
.CL 009 Blc Shinfong Luovyang x Blc Kuan Miao Chen
• CL09. Blc. Sally Taylor x Blc. Chialin “ Hong soai “
• 010. Lc. Tainan city x Pot.Prosperous Lee

11 tướng quân x tân thị (hoaphượng,cây mới năm 2009)
A 11 lc tainan city x (blc chialinx K5)
A 46 blc chialin x Blc Chunyeah 1

A.48.BLC.Liu's Vermilion đỏ đông phương (duongminhorchids)
.012 blc cornstone x blc artist pride
• 013. Blc.Cornerstone x Blc. Triumphal Coronation “Seto “
• 014. Blc. Triumphal Coronation “ Seto” x Blc. Cornerstone
.14 Hoàng Hậu Vàng
- 16 Kim Phụng Hoàng
A 18 blc chialin trường thái x lc tainan city
(tân tinh)
.18. Blc.Haw yuan grace x Blc. Chuyeah #1
• 020. Blc. Shinfong Lisa x Blc. Chunyeah
020 Pot. Tzeng-Wen Sunset = (Pot. Shinfong Lisa x Blc. Chunyeah 1)
21 C moscombe x blc chunyeah #1
A 22 blc chunyeah x Pot Shinfong Unique “ Tuong quan so 2 “(MS :culanluasg)16/12/07
22 chunyeah #1 x C moscombe

30 chunyeah x ngọc linh long (7/10/2010 edit)
A 33 tên đầy đủ là: Harng Tay x Heysong (nhaquechoilan)
A 46 Blc chialin x Blc chunyeah 1

A 56 = 351 X Tướng quân (LAN LA)

A 85 Chunyeah 15 x Blc Tainan gold se sẽ vàng x Blc Tainan gold bắc kiếm ) duongminhorchid

A 59 Blc (Cu1 x Tainan Gold) x Blc Chan Hsiu Gold Fuji (hung_cattleya)

A 96 Blc Colner Stone x Blc Sanyang Ruby "Quán Long".(hung_cattleya

A 98 Pot Elegant Dancer "Son Môi" x Blc Pink Emperor.(hung_cattleya)

22 blc chialin Gold Super x Pink Peror (hàng KN) vuonhue
hc 22 blc taiwan ruby ( đại dương 5 x blc apricott flare)
23 blc chunyeah x blc Shikang Dragon
ích Sinh x tây cảng long
• 026. Lc. Tainan city x ( Pot. Shinfong lisa x Blc. Chialin)
.27 Blc.Taiwan queen x Blc.(Asia sunlight x kuao mao chen)
• 028. Blc. Purple ruby x ( Pot. shinfong lisa x Lc. tainan city )
• 030. Blc. Sangyang Ruby x Pot. Shinfong beauty
030 blc sanyang ruby x post shinfong lisa
31 moscombe x wayndora ( thượng mỹ )
• 39. Blc. Chunyeah #1x Blc. Chunyeah #17 x Blc. Goden Ant
040. Chunyeah #1 x Blc. Chialin “TT “

41 Lc Tainan city x Blc Sanyang ruby

42 Blc. Sangyang Ruby “ TM “ x Lc. Tainan City

P58 ??? chưa có tên
P89 blc shinfong princess x blc king ot taiwan đại tân số 1
• HC41. Lc. Tainan City x Blc. Sangyang Ruby “ TM “
• HC42. Blc. Sangyang Ruby “ TM “ x Lc. Tainan City
.HC 42 lc tainan city x blc sangyang ruby ( quán long ):( tem in)
• HC43. Blc. Sangyang Ruby “TM “ x K5
- HC 44 shinfong lvoyanz tôn long
.HC47.Blc.Sanyang Ruby x Blc.Chialin "Shinshu"
• HC48. C.Beaufort x Blc. Chunyeah # 1
• HC55. Blc. Hwa Yuan Beuaty x Blc. Chunyeah # 1
-HC 64 pot shinfong lisa x (purple ruby x sunset bay ) x blc chialin bao thanh thiên
• HC66 Blc. Chunyeah # 1 x Blc. Shinfong luohyanz (tây cảng long)
• 043. Blc. Bryce Canyon x Blc. Mem. Crispin rosales
.44 blc sanyung ruby x (blc maitland x pot sally taylor)
046 blc chialin tân thị x pot sally tailor
47 Pot Shinfong Lvoyanz "Kim Hoàng hậu"
049 bắc kiếm x Blc.Chunyeh#1 x Blc.Tainan Gold

049 Lc Tainan city x Pot Shinfong vivid (thêm ngày 31/01/2011),hàng kim ngân

• 051. Blc Shellie compton x Blc. Mounthood mary
P56 Blc (maitlan x M OngwenMo) x Blc chunyeah
• 056. Blc.Wainae sunset x Blc. Shinfong beauty
059 Tainan City x Döa Haáu(lc tainan city x eve marie barnett)
• 061 Blc (Chunyeah #1 x Shinfong luohyang) x Blc(Chyong guu chffiney x Chunyeah #1)
• 62. Blc. Chunyeah # 1 x Blc.Mem ong wen mo x Blc. chyong guu chffiney x Blc. Chunyeah # 1
• 63. Blc. Chunyeah # 1 x ( Blc. Yellow ball x Blc. Sunsetbay ) x Blc.chunyeah # 1
64 Shinfong Lisa x (Purple Ruby x sunset bay)x Chia Lin BTT
66(Cu#1 x Mem Ong Wem Mo) x ( Cu#1 x blc. Shinfong Luohyang )
66 (Cu#1 x Mem Ong Wem Mo) x ( Cu#1 x blc shikang dragon)(vườn lan chị chiêu - Mẫn Thanh ,cần thơ)
• 068. Blc. Chunyeah # 1 x Blc. Shinfong luohyang “ TTHK”
• 069. Blc. Chunyeah # 17 x Blc. Shinfong luohyang “TTHK”
.71 Blc.(chunyeah 17 x tainan gold)
HC 71 Cu #17 x Tainan Gold( Hong tron)
• 070. Pot. Shinfong Beauty x Blc. Sangyang Ruby
.072.Blc.Triumphal Coronation "Seto" x Blc.Chialin "Shinshu"
• 073. Blc. Sally Taylor x Blc.Chia lin “TT”
• 074. Lc. Tainan City x Blc. Chunyeah # 1
.074 chunyeah x lc tainan city
-77 lc tainan city x blc chialin bao thanh thiên
• 075. Lc. Tainan City x 445 (blc (k5 x chialin “ BTT “))
• 076. Lc. Tainan City x Blc. Chialin “ BTT “
• 077. Lc. 445 x Lc.Tainan City
• 078. Blc.Shinfong Canary x Blc. Guanmiau City
• 079. Lc. Tainan City x Blc. Guanmiau City
HC 82 blc sanyang ruby x (red crab x lc tainan city)
• 082. Blc.Kuan miao chen x Blc. (Chunyeah 8 x Tainan gold (kim tơ tước)
082 blc Kuan Miao Chen x blc Chunyeah #8 x lc Tainan City

82 : Sanyang Ruby "Kỳ Mỹ" x (Red Crab x Tainan City) Duycongtrang

088 blc shinfong sweet x blc chunyeah No 1 (tuan)
-MS 082 CU#1 x Chialin (TT)
82 Sanyang Ruby "Kỳ Mỹ" x (Red Crab x Tainan City) duycongtrang
91 , tem ghi Sanyang Ruby x Shinfong Beauty (thehuy),photo manhkhuong 19/09.2009
• 100 Blc(Termthong x Golden slipper) x Blc.Apricot flare
100 lc chunyeah x Blc tainan gold x miền trung số 3 (hàng kim ngân edit ngày 7.11/2010)
102 Lc Tainan City x red Crab x 351
103 mã số 351 x mã số 330 (edit ngày 8/11/2010 culanluasg)
111 chunyeah x Tainan Gold x hợp đại (edit ngày 4/10/2010)
HC102 (TainanCity x Sallytailor) x ShinfongBeauty (ĐDTV)
105 Shinfong Beauty đỏ đại dương
105 kim bảo thạch x ích sinh số 1
HC 106 (Chialin TT x TainanCity) x ShinfongBeauty (ĐDTV)
0118 Tainan City x Shinfong Beauty
123 Chia Lin " TT " x (Maitland x Sally Taylor)
BLC CHIALIN (chưa có mã số) ???
 

culanluasg

Super Moderator
123 Chia Lin " TT " x (Maitland x Sally Taylor)
• 130. Pot. Shinfong Beauty “ DD 88 “
• M136 Blc. Chialin “ Hồng soái “
.140 Lc.Roseette worland x C.chocolate drop
M 117 Blc chialin trường thái
M133 blc purple ruby lệ thành
M135 purple ruby đẩu lục
M 137 Thiên Mẫu Trắng
• M141. Shinfong luohyang ( kim kỳ lân)
• 143 . Chunyeah # 17
• 161. Blc.Lian her glory
• 162 Blc. Asian sunlight x Blc. Kuan miao chen( ngọc lung linh)
163 đại dương 11(anh tuấn kiệt )
163 : Blc.Chialin " TT " x Pot. Shinfong Lisa (BÁC TUẤN KIỆT)
168 lc Tainan City x blc Chia Lin " Golden Super"
M 165 Kim Tiền Báo
M 168 Blc Village Chief Headache
TH 169 vua mèo x rồng trung quốc
169 vua mèo x rồng trung quốc
177 blc Chia Lin TT x Sally Taylor x blc king of taiwan dashin #1
• 179. Blc.Maitland x Blc. (Chunyeah#1 x Chunyeah #15 )
179 tân thị x bông hồng đen (blc chialin x( Blc maitland x pot sally tailor))
.180 Blc.(tainan gold x Chunyeah 17)
181 blc mem crispin rosales
M 182 hình như gấu mèo
182 blc shinfong lucky Cự vô bá
183 đại tân vàng Blc chyong guu chiffney
• 183. Lc. Tainan gold x Blc. Chunyeah # 17
184 chunyeah 19
185 blc chialin kim siêu quần
186 Blc mystic isles thất tinh
• 187 . Blc. Chunyeah #8 chấn vũ 18
188 tiểu bạch hoa C.Clark Harman
189 người đẹp cự bảo Blc shinfong ruby x Blc jinhb.. Rainbow
190 rồng mèo xC.moscombe x blc golden slipper
• 191. C. Moscombe x Lc. Pirate king
191 nhân đức số 13 *lc su nan hwi*
192 Blc Green wich *E*
M 192 Pot Taichung Beauty 8(Blc Pamela Finney x Pot Elegant Dancer)
193 ports of paradise 3G
194 nhật thịnh Blc Pink Emperose
195 mahina yuhiro Uli
196 thiên nga đài đại Lc (mildred rivers x Spring S...
M 197 Lông Heo
• 197. Blc. Shinfong luohyang “ tân thị hoàng kim“
• 198. Blc. Guanmiau city "wu hau"
• 199. Ngươì đẹp Châu Phi Lc netrasiri doll
Lc.Loog Tone ‘ Africa Beaty’
(=Lc Natrasinri Doll X C.Thospol Spot )
• 200 Blc (Golden Slipper X Kuan Miao Chen)- kim bảo thạch
200 kim bảo thạch Blc golden slipper x kuan miao chen
• 201. Blc. Chialin “ Bao thanh thiên”
Blc. Chialin ‘ Bao qing Tian ’Blc chialin Pun chi ten
(=Blc.Oconee X Blc. Maitland )
• 202. Pot. Sally Taylor “ Phong nguyen ‘
202 cây chunyeah 10 cấy mô lại
- 203 blc king of taiwan đại tân #1
Blc. King of Taiwan ‘ Da xin #1 ‘
( =Blc.Bryce Canyon X Blc. Purple Ruby )
• 204. Blc.Haw Yuan Gold “ VK # 2 “ vĩnh khang số 2
• 205. Blc. Maitland x Pot. Sally Taylor “Black Rose “ bông hồng đen
- 205 Blc maitland x pot sally taylor
205 Pot. Kat Sky Song 'Black Rose' = ( Blc. Maitland x Pot. Sally Taylor ) hắc mai quế
• HC 205. Blc. Bryce canyon x Blc. Chen's ruby
• TH 206. Blc. Chialin Beauty x Pot. Shinfong Beauty
206 xương nhu (king of taiwan)
• 207. Đại đồng kim Blc shinfong lvoyanz
• 208. Blc. Sangyang Ruby “ Quán long “
• 209. Lc.Orglad's grand “ Hữu xương mỹ nhân “
HC 209 –Lc. Orglade’s Grand ‘ Yu Chang Beauty’ AM/AOS
(=Lc. Mildred River X Lc. Persepolis )
• 210. Blc. Chunyeah # 10 chấn vũ số 10
• 211. Blc. Chialin “tân thị”
HC 211 – Chialin ‘ New City ’ AM/AOS
= Blc. Oconee X Blc. Maitland )
• 212. Haw yuan Grace “ Vua mèo “
HC 212 – Blc.Haw Yuan Grace ‘Cat King’
(= C. Moscombe X Blc. Memoria Helen Brown )
• 213. Blc. Chunyeah “ Kim oanh “
• 214. Lc. Tainan city tướng quân
• 215. Lc. Pirate king
M 215 Hình như Mắt Ưng (Egle eyes)
• 216. Blc. Eve Mary Barnett “ dưa hấu “ dưa hấu vàng
• 217. Blc. Sanyang ruby “ Tân mỹ” “ hồng trung
HC 217 - Blc.Sanyang Ruby “ Xin Mei ” BM/TOGA
( =Blc.Waianae Coast X Blc.Chia Lin)
• 218. Blc. Taiwan queen “ Kim ti hầu “
HC 218 – Blc.Taiwan Queen ‘ Golden Monkey ’
(=Blc. Moscombe X Blc. George Angus )
• 219 Blc. Chialin “red rose” bông hồng đỏ
• 220. Blc. Shingfong Queen
• 221. Blc. Golden Ann thác hoàng kim
• 222. Blc. Hualet chấn vũ #22 hồ ly
• 223. Blc. Hualet chấn vũ #20
- 223 chấn vũ 20
• 224. Blc. Chunyeah #2 chấn vũ số 2
• 225. C. Moscombe x Blc. Waikiki sunset
• 226. Blc. Apricot Flare x Blc. Varut thundercloud(đại đồng x kim long)
226 blc Shinfong Luohyang -Golden Tree
• 227 Blc. Tainan gold “ KTT “
• SC 227. Blc. Blc. Chialin x Blc. Guanmiau city
• 228. Blc. Hualet #28 chấn vũ số 28
• 229. Triumphal coronation "seto"
.230 : chungyeanh x đại tân vàng .
• 234. Blc ( Oconee x sunset sail) “chim thiên đường “
.235 táo đỏ (blc chialin x pot sally taylor)
.237 Blc.King of taiwan " hùng minh”
Blc.King of Taiwan “ Horng Ming ”
( =Blc. Bryce Canyon X Blc. Purple Ruby )
• 238. Blc.Golden moon mặt trăng vàng blc king of taiwan
• 239. Lc. Mount hood Mary
• 240. Blc. Chunyeah “đại tự nhiên “
HC 240 - Blc. Tsutung Beauty (Taiyoung Three Brothers )
( = Lc. Mari’s Song X Blc. Tzeng-Wen Beauty )
• 241. Blc. White spark “Mèo trắng “ ,gấu trúc ,gấu mèo
• 242. Lc. Shellie Compton 1129 x Lc. Mildred River “ tuyết trung hồng “
• 243. Blc. Chuyeah #17
( = Blc.Tassie Barbero X Blc. Kuan-Miao Chen )
• 244. Blc. Tainan gold “ Kim khổng tước “ se sẽ vàng
• 245. Lc. Shellie Compton 1129 x Lc. Mildred River 3028 “ bạch tuyết “, bạch tiên nữ
• 246. Blc. Royd Orso “ Con mắt to “
• 247. bạch mỹ nhân
• 248. Tiểu Hoàng hoa Nhật Bản
• 249. Bạch gia lợi
• 250. Y cát bán
HC 250 – Pot. Harng Tay ‘ I-Chi-Ban ’
=Pot. Prosperous Lee X pot. Wan Ta )
• HC 250 Blc Red Crab X Lc Tainan City
• 251. Pot. Haw Yuan Orznge từ hoa tiểu hoàng hoa
• 259. Slc. Empresson Mercury “ quốc luân “
• 260. Blc. Kuan miao chen “ rồng trung quốc “
• 261. Blc. Bryce canyon x Blc. Chen's ruby “đại nam thiên “
• 262. Blc. Chinese Beauty “ Huệ châu “
• 263. Blc tzeng-wen beauty túi vải
• 264. Blc tzeng-wen beauty tiểu phụng hoàng
• 265. Hknsa . Sogo doll “ tiểu thiên sứ “
• HC265. Blc Tainan Gold X Blc Chuyeah
• 266. Blc. Shinfong luohyang “Kim kỳ lân “
[Blc shinfong lvoyanz]
• 267. Blc. White spark “Thượng mỹ”
• 268. Blc. Ports of Paradise“ Lục thanh hoa “
• HC 268 Pot. Shinfong lisa x (Blc. Chialin x Blc. Sanyang ruby)
• 269. Blc. Pamela Finney “Đại ngưu “,Bò đằng,bò lớn ,bò ngốc lớn
270 ngủ kiếm Lc mildred rives
• 270. Blc King Of Taiwan “ Hùng minh # 1 “
• 271. Blc. Varut thundercloud “ Kim long “
• 272. Blc. Bayfoor Moilnum “ Cầu vòng “
• 273. Blc. White spark “ gấu mèo “
• 274. hương mỹ nhân Lc Purple cascade
• 275. Ctna. Why not “Đèn neon “
• 276. Lc. Breen’s Jenny Ann “ Khánh minh # 2 “
• 277. Blc. Tainan Beauty “ Nguoi đẹp đài nam “
• 278.Blc. Haw Yuan Ruby “ Phúc cảnh mỹ nhân “ người đẹp phúc cảnh
• 279. Lc.Gila Widernesse “ Nippon Treasure “ Quốc bảo nhật bản “
• 280 .Lc.Orglad's grand (thiên mẫu trắng )
• 281 Lc. Melody fair “ Tuyết Ngọc “
• 282. Blc. Chialin “ Trường thái “
• 283. Blc. Chialin “Thượng sinh”
• 284. Blc. Chialin “Thái dương”
• 285. Blc. Chinese Beauty “Phượng hoàng lửa “
286 lệ phương
• 287. Blc. Pamela Finney “Tiểu ngưu “
Blc Pamela beauty (hồng phấn giai nhân) tiểu ngưu
• 288. Blc. Young kong (bông xanh lá )
• 289. Blc. Royal emperor x Blc. Sunset sails “Quan công “
• 290. Blc. Haw Yuan Buty “ Kim ngoc “
• 291. Blc Haw Yuan beauty Thuý ngoc
• 292. Lc. Shellie compton x Blc. Red empress bạch đáy cẩm hồng giác
• 293. Blc Chyong Guu Swan (Bạch ngọc)
HC 293 – Lc. Chyong Guu Swan ‘ White Bowlder ’
(= Lc.Wayndora X Lc.Persepolis )
• 294. Blc. King of taiwan (tân phong)
• 295. Blc Long River Compton kim tinh
• 296. Blc.Magic medow .Magic flaya (NAPOLEON)
• 297. Blc. Apricot Flare “ đại đồng,Tạ Tống “
• 298. Blc. Chunyeah “ Tân văn”
• 299. Lc. Shellie Compton 1129 x Lc. Mildred River 3238 “ Bạch mẫu đơn “ bạch tiên nữ ???
• 300. Lc. Eage eyes “ toàn thắng “ mắt ưng,Bạch Ưng
 

culanluasg

Super Moderator
301. Blc. Chialin beauty K5 x Lc. Tainan city
• 303. Blc. Chialin beauty K5 x ( Blc. Chunyeah x Blc. Guan miao city )
• 305. Blc Chunyeah #10 X Blc Kuan Miao Chen
- TH 307 (Blc chunyeah x blc tainan gold) x blc chunyeah
KC 308 blc tainan gold se sẻ vàng
.313 Blc.Chunyeah x Pot. Mem wang Tzu chang
• 315. Blc. Chialin ( Tan thi x K5 ) x Lc. Tainan city
.315 blc king of taiwan x pot shinfong beauty ??? ( tem trong vườn )
330 blc chialin trường thái x lc tainan city
• 339. Pot. Red crab x Lc. Tainan city (cua đỏ x tướng quân)
• 340. Lc. Tainan city x Pot. Shinfong Lisa
• 341. Pot. Sally Taylor X Lc. Tainan City (phong nguyên x tướng quân) ảnh tpmytho ngày 18/09/2009

• 344. Pot. Shinfong Lisa X Lc. Tainan City
• 347. Blc. Bryce Canyon x Blc. ( Royal emperor x Sunsetsails )
Quan Công
.350 hợp đại (blc lian her glory) (ldhuyen cung cấp )
• 351 Blc. Chialin Shinshu X Lc. Tainan City
• 361. Lc. Tainan city x Blc. Sangyang “ Quan long “
• 362. Blc. Chialin “ TT “ x Pot. Sally Talor “ Phong nguyen “
• 363. Blc. Chunyeah x Blc. Mem-ong-wen-mo ích sinh x lục giáp
• 364. Blc. Apricot Flare x Blc.Haw Yuan Gold “ VK # 2
• 365. Blc.Haw Yuan Gold “ VK # 2 “ x Blc.Shinfong luohyang” Huỳnh đế “
M 365 -1 youngmin orange htag ( A3)
• 366. Blc. King of taiwan “ đại tân “ x Blc. Mem-ong-wen-mo ( Lục giáp )
• 367. Blc. Chialin “Trường thái “ x Lc. Tainan city *tướng quân*
• 368 Blc. Chuyeah X Blc (Golden Slipper X Kuan Miao Chen) = ích sinh X kim bảo thạch
• 369. Blc.( Maitland x Sunsetbay ) x Hắc kim cang
M x nam mỹ x hắc kim cang
• 371. Blc.( Maitland x Sunsetbay )x Blc. Kuan miao chen
M x nam mỹ x rồng trung quốc
• 372. Blc. Tainan gold “Kim tơ tước “ x Blc. Chunyeah # 17
• 373. Blc. Chialin “ Tân thị “ x Blc. King of Taiwan “ Tân phong “
• 374. Blc. Maitland x Blc. Tainan gold “ Bắc Kiếm “
• 375. Pot. Shinfong Lisa x Blc. Chialin “ TT “
hồng phan x tân thị
• 376. Blc. Shinfong green x ( Blc. Tassie barbero x Blc. Lemon Tree )
• 377. Blc. Tainan gold “Kim tơ tước “ x Blc. Mem-ong-wen-mo ( lục giáp )
• 378. ( Lc.Persipolis x Z1129 ) x ( Lc.Percipolis Mary x Z1129 )
+ Cattleya "Gangshan King" Mã số: M 391
TH 393 : Blc. Chunyeah x ( Blc. Chunyeah x Blc. Tainan gold ) anh tuấn kiệt
mã số 397 Dialaeliocattleya winter fantasy (maitruong)
• 401.Lc. Orglad's grand “ Ngủ Kiếm “
401 lc shellie compton x Blc segundima vizcarra
bạch kiếm anh (hân tân) x nhân đức số 6
402 đại dương #5( Blc(Termthong x Golden slipper) x Blc.Apricot flare)
Taiyoung #5’
(=Blc. Termthong X Blc. Golden Slippers )
• 403. Blc Shinfong Lvoyangz (Thiên mẫu vàng)
HC 403 – Blc.Shinfong Luohyang ‘ Yellow Tian Mu ’thiên mẫu vàng
( = Blc.Apricot Flare X Blc. Varut Thundercloud )
• 404. Blc. Chunyeah số 1 x tăng văn( ich sinh x tăng văn )
• 405. C. Moscombe x Blc. Lucky strike (hồng long)
406 thiên mẫu vàng
• 407. Blc(Maitland miles x sunset bay) x Blc. Kuan miao_chen
.407 blc kuan miao chen x ( mem ong wen mo x sunset bay )
rồng trung quốc x lục giáp x nam mỹ
.407 Kuan-Miao Chen x ( Wen Ong Men Mo x Sally Taylor )
.0408 blc chunyeah x blc toshi aoki
• 408. Blc. Chan Hsiu gold “ đại nguyên bào “
• 409. Blc. Golden sliper *C.O.B* Ba cách Đạt x Blc. Kuan miao chen
• 410. Blc. Kuan miao chen x Blc. Taiwan queen
• 411. Lc. Mount hood Mary x Lc. Orglad's grand “ Thiên Mẫu “
• 412. Blc. Chunyeah #15 chấn vũ số 15
• 413. Blc. Chialin “ TT “ x ( Blc. Purple Ruby x Pot. Shinfong Lisa )
• 414. C. Beaufost x Blc. Sunsetbay đại dương số 3
• 415. Pot Shinfong Beauty (đỏ đại dương )
• 416. Blc Sanyang Ruby “ Chân Mỹ “
• 417. Blc. Sanyang ruby “ Kỳ mỹ “
HC 417 – Blc.Sanyung Ruby ‘ Chi Mei ‘
(= Blc.Waianae Coast X Blc. Chialin)
• 418. quốc hoa.(Lc shellie compton x Mildred River)quốc cần
• 419. cá vàng nhỏ [(HC 85) Pot netrasiri star bright x Blc little fairy*cá vàng nhỏ*]
• 420. Blc. Guan miao city(hoa đen) x Blc. Sangyang Ruby “ Quán long “
• 421. Blc. Guan miao city x Blc. Chialin “ tân thị “
• 422. Blc. Chialin beauty K5 x Blc. Guan miao city (K5 x hoa đen)
• 423. Blc. Kuan miao chen x Blc (Golden Slipper X Kuan Miao Chen)[rồng trung quốc x kim bảo thạch]
• 424. Blc. Waianae sunset x Blc. Kuan miao chen
424. Blc. Waianae sunset *K*
• 426. Blc. White spark “ Gấu mèo nhỏ“
• 427. Blc. Ports of Paradise 3G x Blc. Fortune
• 428. Blc. Chunyeah # 1 x Blc. Tainan gold “ KTT “
• 429. Blc. Purple Ruby x Blc. Chialin “ Tân thị “(trường xuyên x tân thị)
• 430. Blc. Chunyeah # 1 x Blc. Golden Ant(thác nước hoàng kim)

* 431 Pot sally Taylor x Lc tainan City
• 432. (Blc. Chialin beauty K5 x Blc. Chialin “ TT “) x
.(Blc. Chialin “ TT “ x Pot. Shinfong Lisa )
431 thiên nga đỏ Cynochis wine delight*EGM*
• 433. Lc. Long river compton “ kim tinh “ x Lc Mount Hood Mary
432 (K5 x tân thị)x (tân thị x hồng phan) [blc (chialin beauty x chialin)x (Blc chialinx pot shinfong lisa)]
• 434. Blc. Taiwan queen x ( Blc. Apricot flare x Blc. Varut thundercloud )
• 435. Blc. Chialin “ TT “ x Blc. Chen’s Ruby [tân thị x đại soái ]
• 436. Blc. King of Taiwan “ DT # 1 “ x Blc. Chialin beauty K5[đại tân x K5)
• 437. Blc King Of Taiwan “ DT # 1 “ X Blc Chen's Ruby[đại tân x đại soái]
• 438. Blc Chialin “ tân thị “ X Blc King Of Taiwan “Dashin #1 “
• 439. Pot Shinfong Beauty (Siêu Hồng Ngọc)
439 ngưới đẹp tân phong
• 441. Blc. Tainan gold “ Bắc Kiếm “
HC 441 – Tainnan Gold ‘ North Sword”
(= Blc.Toshie Aoki X Blc. Waianae Princess )
• 445. Blc. Chialin beauty x Blc. Chialin “ BTT “
Blc. Taiwan Beauty Girl “ Red Dragon ”
(= Blc.Chia Lin Beauty ‘ K5 ’ X Blc. Chia Lin )
.446 . BLC . Chia Lin táo đỏ x Pot . Sally Taylor .(Thế Huy dalatrose Huế)
• 449. trân châu (moscombe x wayndora.)
• 450. Pot. Shinfong beauty “ Dai duong 88 “
• 453. Pot Shinfong Crown “ Tuong quan so 1”
• 454. Pot Shinfong Unique “ Tuong quan so 2

MS 457 Blc.Liu’s Joyance ‘Đại Dương #8’ = Blc.(Tainan Gold x Chunyeah) raika

463 Blc. Ahchung Ruby ‘Taiyoung Red Star’=Blc. Sangyung Ruby X Lc.Tainan City (BBtuan)

• 466. Blc (Chunyeah X Phuluang)taiyoung 19
469 Pot Sally Taylor x Tainan City ‘ Red General ‘
. 470 chunyeah No1 x memmory ong wen mo (fuji)
471 đại dương #6
474 đại dương #16
474 pot shinfong lady
476 là cây đại dương thiên vương (thanhdat)

.477: Cu#1 x Shinfong luohyang (Hoàng Bảo Thạch)(Huyhoang)
• 480. Lc. white spark " firing cat”
• 481. Blc Shellie compton x Blc.Segundima vizcara “kuwaie gem “ :hân tân
• 0491. Blc.Sweet Anniversery x Blc. Pamela finney
• 0495. Blc. Sweet Anniversery x Pot. Tzeng- Wen lisa
• 0496 Blc. Shinfong glistem x Lc.Tainan city
496 blc guanmiao city x shinfong princess ???
.0499 Blc.(Men ong wen mo x chunyeah no 1)

503 Blc Chunyeah x K5 x Blc Chialin Tân thị (Cửa hàng HoaPhượng)

M 503(CHUNYEAH#1 X CHUNYEAH 17)X KIM BẢO THẠCH (Huu Minh)
504 blc tainan gold x blc chuyong guu chaffich
504 blc tainan city x blc sally taylor (tem mã số trên lá cửa hàng hoa phượng ???)

507 Blc chunyeah No 1 x Lc Tainan City X Pot shinfong beauty *Supper Ruby* (cửa hành hoa phượng)
506 blc chunyeah x kim kỳ lân (shinfong luohyanz)
0507 Shinfong Glisterm x Tainan City
0509 shinfong princess x shinfong rainbow
.0538 lc irene finney blc pink emperor
565 đại tân x chialin x post shinfong lisa

615 ( mới về ) Lc Tainan city x Pot Shinfong Purple (thehuy)
• 606. Pot. Sally Taylor x Lc. Tainan city x Pot. Shinfong lisa
.636 chưa có tên ???
• 0697. Blc. Chunyeah # 1 x Blc. Toshi Aoki thượng tướng năm sao
• 713. Lc. Long river compton “ Kim tinh “ x Lc. Orglad's grand “ thiên mẫu “
KDC-0744 Rth.Chunfong Smile 'Cluster' kim ngân phong lan cung cấp
• TH802. Blc. (purple ruby x chialin) x Pot. Shinfong lisa
.802 (purple ruby x chialin) x shinfong lisa
• 861. Blc Guamiau City “Quan miếu “
• 863. Lc. Tainan city x Blc. King of Taiwan “ đại tân # 1 “
• 865. Blc. King of Taiwan “ đại tân # 1 “ x (Blc. Chialin “ TT “ x Pot. Shinfong Lisa )
865 đại tân số 1 x tân thị x hồng phan
• 867. Lc. Tainan city x (Blc. Chialin “ TT “ x Pot. Shinfong Lisa )
867 Lc (tainan city x pot shinfong lisa) x blc chialin
• 868. Lc. Tainan city x (Lc. Tainan city x Pot. Shinfong Lisa )
tướng quân x (tướng quân x hồng phan)
• 878. Blc. Chialin x (Slc. Lani bird x Blc. Bryce Canyon )
• 880. Blc Chen's Ruby đại soái
881 Blc chialin x pot chingua flame (tân thị x bông hồng đỏ )

908 chưa có tên ducphuong
909 ( Sally Taylor x Tainan City ) x Shinfong Beauty
• 920. Blc. Chyong guu crown x Blc. Chialin
• 952. Blc. Pot. Shinfong Lisa x Lc. Tainan city
• CH 957. Pot Shinfong Unique X Lc Tainan City
1000 Tainan City x Chia Lin x Sunset Bay
497 BLC.Toshiba, mã số 2367 (thuduc)
BLC APRICOTT FLARE X K5 X BLC CHIALIN (chưa có mã số) ???
 

culanluasg

Super Moderator
List nhóm HC (BÁC FROMANTOAN cung cấp),dalatrose.com

HC 01. Blc Chunyeah 益 生 一 號 ‘Ích sinh Nhất Hào’ (Good life No 1)
HC 41 tướng quân x tân mỹ
Hc 42 tân mỹ x tướng quân
Hc 43 tân mỹ x K5
HC 48 đại dương số 3 x ích sinh số 1 C.beaufort x Blc sunset bay x ích sinh số 1
HC 53 đại dương x đại dương số 3 Blc haw yuan beauty đại dương x C beaufort x blc sunset bay
Hc 55 đại dương x ích sinh số 1 hawyuan beauty đại dương x ích sinh số 1

HC102 (TainanCity x Sallytailor) x ShinfongBeauty (ĐDTV) Hoa phuong

HC 103 (TainanCity x Sallytailor) x SanyangRuby (Kỳ mỹ) Hoa phượng

HC 106 (Chialin TT x TainanCity) x ShinfongBeauty (ĐDTV)

HC 107 Tai nanCity x ShinfongBeauty (ĐDTV) Hoa phương

HC 107. Blc.Shinfong Luohyang 新 市 黃 金 ‘Tân Thị Hoàng Kim’
Blc. Shingfong Luohyang “Golden New City ”
( = Blc. Apricot Flare X Blc. Chia Lin )

HC 109 MS 330 x 439 VuonHue *tiệm Kim ngân*

HC 112 ( Cu1 x Shinfong luohyang ) x Blc Lian Her Glory VuonHue *tiệm Kim ngân*

HC 113 Blc Lian Her Glory x ( Cu1 x Shinfong luohyang ) VuonHue *tiệm Kim ngân*

HC 198. Blc. Guanmiau City烏 花 ‘Ô Hoa’
Blc. Guanmiau City ‘Black Flower ’
(=Blc.Molbeth X Blc.Chen’s Ruby )
HC 200. Blc.Shinfong Gold Gem金 寶 石 ‘Kim Bảo Thạch’
Blc.Shinfong Gold Gem ‘ Golden Jewel ’
(=Blc. Golden Slippers X Blc. Kuan-Miao Chen )
HC 201. Blc. Chialin 包 青 天 ‘Bao Thanh Thiên’
(=Blc. Oconee X Blc. Maitland )
HC 203. Blc. King of Taiwan 大 新 1 號 ‘Đại Tân Nhất Hào’ (Đại Tân Số 1)
HC 204. Pot.Haw Yuan Gold 永 康 2 號 ‘Vĩnh Khanh Nhị Hào’ (Vĩnh Khang số 2)
Pot.Haw Yuan Gold ‘Yong Kang #2’
(=Pot. Lemon Tree X Blc. Tassie Barbero )
HC 209. Lc.Orglades Grand 右 昌 美 人 ‘Hữu Xương Mỹ Nhân’
HC 211. Blc. Chialin 新 市 ‘Tân Thị’
HC 212. Haw Yuan Grace 貓 王 ‘Miêu Vương’ (Vua Mèo)
Blc.Haw Yuan Grace ‘Cat King”
(=C.Moscombe X Blc.Memoria Helen Brown )
HC 215. Blc.South Ghyll & Lc.Pirate King 黑 將 軍 ‘Hắc Tướng Quân’
HC 217. Blc. Sanyang Ruby 新 美 ‘Tân Mỹ’
HC 218. Blc. Taiwan Queen 金 絲 猴 ‘Kim Ti Hầu’ (Khỉ Lông Vàng)
HC 226. Blc Shinfong Luohyang 黃 金 樹 ‘Hoàng Kim Thụ’ (Golden Tree)
Blc. Shinfong Luohyang ‘Golden Tree’
( = Blc Apricot Flare X Blc. Vatury Thudercloud )
HC 227. Blc. Tainan Gold 金 絲 雀 “Kim Ti Tước“ (Sẻ Lông Vàng)
Blc. Tainan Gold ‘ Golden Canary’
HC 229. Blc. Triumphal Coronation 些 朵 ‘Ta Đóa’ "Seto"
Blc. Triumphal Coronation "Seto"
( = Lc. Drumbeat X Blc. Pamela Hetherington )
HC 234. Blc. Sunstate Colorchasrt (=Oconee x Sunset Sail) ‘Thiên Đường Điểu’ (Chim Thiên Đường)
Blc. Sunstate Colorchasrt ‘Heaven bird’
(=Blc.Oconee x Blc. Sunset Sail)
HC 235. Blc. Bryce Canyon - Blc.Chens Ruby t紅 葡 萄 ‘Hồng Bồ Đào’ (Nho Đỏ)
HC 236. Blc. Yen Corona 綠 晶 靈 ‘Lục Tinh Linh’ (Thiên Thần Xanh)
Blc. Yen Corona ‘Green Genius’
(=Lc.Brazilian Treasure X Blc. Memoria Helen Brown)
HC 237. Blc.King of Taiwan 宏 明 ‘Hoành Minh’
HC 243. Blc. Chuyeah #17 振 宇 17 號 ‘Chấn Vũ #17’
HC 250. Pot. Harng Tay 一 級 棒 ‘Nhất Cấp Bổng’ (Y Cat Ban)
HC 267. Lc.Chan Hsiu Jewel 尚 美 ‘Thượng Mỹ”
Lc. Chan Hsiu Jewel “Shang Mei”
(= C.Moscombe X Lc. Wayndora )
HC 273. Lc. White Spark 熊 貓 ‘Hùng Miêu’ (Gấu Mèo)
Lc. White Spark ‘Panda’
(=Lc. Shellie Compton X C. Moscombe)
HC 274. Lc. Purplc.Cascade 香 美 人 ‘Hương Mỹ Nhân’
Lc. Purplc.Cascade ‘Fragrant Beauty’ BM/TOGA
(=C. Interglossa X Lc.Tokyo Magic )
HC 295. Lc. Long River Compton 金 星 ‘Kim Tinh’
HC 296. Blc. Memoria Helen Brown 拿 破 崙 ‘Nã Phá Luân’
Blc. Memoria Helen Brown ‘ Napoleon’
(=Blc.Xanthette X Lc.Ann Folis )
HC 402. Blc. Termthong & Blc.Golden Slippers 大 揚 5 號 ‘Đại Dương #5’
HC 403. Blc.Shinfong Luohyang 黃 天 母 ‘Hoàng Thiên Mẫu’ (Thiên mẫu vàng)
HC 405. Blc. Shin Shiang 佳 興 美 人 ‘Giai Hưng Mỹ Nhân’
Blc. Shin Shiang Love Chasisang
HC 414. Pot. Kat E-sun 大 揚 3 號 ‘Đại Dương #3’
Pot. Kat E-sun ‘Taiyoung #3’
(=Sc Beaufort X Blc Sunset Bay )
HC 416. Blc. Sanyang Ruby 真 美 ‘Chân Mỹ’
HC 416- Blc. Sanyang Ruby ‘Jen Mei’
(= Blc.Waianae Coast X Blc. Chialin )
HC 417. Blc. Sanyang Ruby 奇 美 ‘Kì Mỹ’
HC 419. Pot. Ahchung Yoyo 小 金 魚 ‘Tiểu Kim Ngư’ (Cá vàng nhỏ)
Pot. Ahchung Yoyo ‘Little Goldfish’ BM/TOGA
(=Pot.Netrasiri Starbright X Slc. Little Fairy )
HC 425. Pot. Tzeng-Wen Sunset 大 揚 13 號 ‘Đại Dương #13’
Pot. Tzeng-Wen Sunset ‘Taiyoung #13’
(= Blc. Chunyeah X Pot.Shingfong Lisa )
HC 426. Lc. White Spark 小 熊 貓 ‘Tiểu Hùng Miêu’ (Gấu mèo nhỏ)
Lc.White Spark ‘ Little Panda ‘
( = LC.Shellie Compton X C. Moscombe )
HC 441. Blc. Tainan Gold 北 劍 ‘Bắc Kiếm’
HC 441- Blc. Tainan Gold “ North Sword ”
(= Blc.Toshie Aoki X Blc.Waianne Princess )
HC 445. Blc.Taiwan Beauty Girl (Blc. Chialin Beauty x Blc. Chialin “BTT“) 紅 龍 ‘Hồng Long’
HC 452. Pot. Shinfong Little Love 小 金 魚 2 號 ‘Tiểu Kim Ngư Nhị Hào’ (Cá Vàng Nhỏ Số 2)
( Pot.Free Spirit X Blc.Love Sound )
HC 456. Blc. Tautung Beauty大 揚 三 兄 弟 ‘Đại Dương Tam Huynh Đệ’
HC 457. Blc.Lius Joyance 大 揚 8 號 ‘Đại Dương #8’
Blc.Liu’s Joyance ‘ Taiyoung #8 ’
(= Blc.Tainnan Gold X Blc. Chunyeah )
HC 458. Pot. Shinfong Little Love 小 金 魚 1 號 ‘Tiểu Kim Ngư Nhất Hào’ (Cá Vàng Nhỏ Số 1)
Pot .Shingfong Little Love ‘Little Goldfish#1’
(= Pot.Freee Spirit X Blc.Love sound )
HC 461. Pot. Shinfong Dawn 日 日 春 ‘Nhật Nhật Xuân’ (Nắng Xuân)
Pot .Shingfong Dawn ‘Day-day Spring’
(= Lc. Koolau Seagulls X Pot. Love Passion )
HC 462. Blc.Lius Joyance 大 揚 12 號 ‘Đại Dương #12’
Blc.Lius Joyance ‘Taiyoung #12’
(= Blc. Tainan Gold X Blc. Chunyeah )
HC 463. Blc. Ahchung Ruby 大 揚 紅 星 ‘Đại Dương Hồng Tinh’
Blc. Ahchung Ruby ‘Taiyoung Red Star’
( = Blc. Sangyung Ruby X Lc.Tainan City )
HC 466. Blc.Chunyeah & Blc. Pu Lung大 揚 19 號 ‘Đại Dương #19’
HC 467. Epe Joseph Romans 小 花 貓 ‘Tiểu Hoa Miêu’ (Mèo Hoa Nhỏ)
HC 468. Blc.Chan Hsiu Gold 大 揚 15 號 ‘Đại Dương #15’
(=Blc. Chunyeah X Blc. Memoria Ong Wen-Mo )
HC 469. Pot. Sally Taylor & Lc.Tainan City紅 將 軍 ‘Hồng Tướng Quân’
HC 470. Blc.Chan Hsiu Gold (Chunyeah No1 x Memory Ong Wen Mo) 富 士 ‘Phú Sĩ’
Blc.Chan Hsiu Gold ‘Fuji’ SM/TOGA
(=Blc.Chunyeah No1 x Blc.Memory Ong Wen- Mo)
HC 471. Blc. Taiwan Ruby 大 揚 6 號‘ ‘Đại Dương #6’
Blc. Taiwan Ruby ‘Taiyoung #6’
=Blc. Chyong Guu Chaffinch X Blc. Chunyeah )
HC 472. Blc.Tsutung Beauty 佳 里 美 人 ‘Giai Lý Mĩ Nhân’
HC 472 – Blc Tsutung Beauty ‘Chia-Lee-Beaty’
(=Lc. Mari’s Song X Blc. Tzeng-Wen Beauty )
HC 473. Pot. Shin Shiang Diamond 大 揚 1 號 ‘Đại Dương #1’
HC 473- Pot. Shin Shiang Diamond ‘Taiyougn #1’ BM/APOC8
HC 474. Pot. Shinfong Lady 大 揚 6 號‘ ‘Đại Dương #16’
(= Pot.Red Cardinal X Lc.Tainnan City )
HC 480. Lc.White Spark ‘Tiểu Diễm Miêu’ (Firing Cat)
Lc.White Spark ‘Fire Cat’
(=C.Moscombe X Lc. Shellie Compton )
 
Status
Not open for further replies.
Top