bông giấy thân gập, cành bay...

ngoctiensvc

Thành viên
Gốc cây hoa giấy của bác rất đẹp .THeo em bác nên nuôi cành phóng dài ra chút nữa ,
tạo thành hình tam giác lệch nhìn có lẽ đẹp hơn.
 
Top