Bán nhất chi mai chơi tết .

NaTuan

Quản Lý Viên
Cây số 7 thuần chậu đã lâu . Cây đã bán .Giăm dầy hoa nở to căng đét .

Thanks .
 

NaTuan

Quản Lý Viên
Này còn kh bác T ơi ?
Bán từ năm ngoái rồi em .
Năm nay đây .


Cây 1 hoành so với bút dạ cao khoảng 70cm .
Giá liên hệ 01689939257 .


Cây 2 hoành so với bút dạ cao khoảng 65cm .Cảm ơn .
 
Top