Bán kéo tỉa giăm thủ công Nhật bản .

NaTuan

Quản Lý Viên
Thép trắng
Dài 180mm nặng 85g .
Giá 1 triệu 2 trăm nghìn VND .
Liên hệ 01659939257 .Thép đen .
Dài 180mm nặng 105g .
Giá 2 triệu 159 nghìn VND .
Liên hệ 01659939257 .


Thanks .
 
Last edited:
Top