Bác nào khéo tay,cho em demo cây hải châu với

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Trồng sâu trước nâng dần rễ sau, giờ có thể chỉnh rễ cho gọn. Demo cây cao lấy hết thân. 
Top