Avast Internet Security 7 bản quyền đến năm 2013

MinhThang

Thành viên tích cực
-Avast-Internet-Security-7-bản-quyền-đến-năm-2013

Thay đổi trong phiên bản 7.0.1407:


 • Danh tiếng quét thông qua FileRep (dựa trên đám mây)
 • Streaming cập nhật
 • Sandbox & Autosandbox cải tiến
 • Remote Assistance
 • Cải tiến trình duyệt bảo vệ (bao gồm cả chống giả mạo)
 • New cài đặt
 • Thiết lập xuất / nhập
 • Giao diện người dùng facelift
 • Bảo vệ màn hình facelift
Yêu cầu hệ thống:


 • Windows 7 (bất kỳ phiên bản 32 bit hoặc 64 bit)
 • Windows Vista (bất kỳ phiên bản ngoại trừ Starter Edition, 32-bit hoặc 64 bit)
 • Windows XP (Service Pack Service Pack 2 hoặc mới hơn) (bất kỳ phiên bản 32 bit hoặc 64 bit)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4
 
Top