Allen Black - Brassavola và các lan lai khác

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Allen Black - Brassavola và các lan lai khác / Brassavola and Other Orchid Hybrids

The orchids shown on this page were breed and photographed by Allen Black. / Các lan được nêu trong topic này được Allen Black lai tạo & chụp ảnh. (Trích từ www.ablackorchid.com/). Mời các bạn thưởng thức.


BC. Political Spin Dizzy (Brassavola Yaki X Cattleya loddigesii)


Bardendrum Wild Thing (Epidendrum criniferum X Barkeria lindleyana)


BC. Crazyulosa (Cattleya granulosa X Brassavola cucullata)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Allen Black - Brassavola và các lan lai khác / Brassavola and Other Orchid Hybrids

The orchids shown on this page were breed and photographed by Allen Black. / Các lan được nêu trong topic này được Allen Black lai tạo & chụp ảnh. (Trích từ ablackorchid.com/). Mời các bạn thưởng thức.


BC. Fay Tyler (Brassavola nodosa X Cattleya fournieri)


Bepi. Otis Tyler (Epidendrum criniferum X Brassavola cucullata)


Brassavola George Tyler (Brassavola flagellaris X Brassavola cucullata)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Allen Black - Brassavola và các lan lai khác / Brassavola and Other Orchid Hybrids

The orchids shown on this page were breed and photographed by Allen Black. / Các lan được nêu trong topic này được Allen Black lai tạo & chụp ảnh. (Trích từ ablackorchid.com/). Mời các bạn thưởng thức.


BLC. Crazy Wedding (Brassavola Crazyarachno X BLC. Lelia's Wedding)


BLC. Dreaming (Brassavola nodosa X BLC. Lelia's Wedding)


BLC. Climatic Confusion (BL. Debby Sauer X Brassavola glauca)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Allen Black - Brassavola và các lan lai khác / Brassavola and Other Orchid Hybrids

The orchids shown on this page were breed and photographed by Allen Black. / Các lan được nêu trong topic này được Allen Black lai tạo & chụp ảnh. (Trích từ ablackorchid.com/). Mời các bạn thưởng thức.


BLC. Market Crash (Brassavola Little Stars X BLC. Murray Spencer)


Rhynchobrassoleya (BLC) Moonwalk Magic (BLC. Everything Nice X Brassavola cucullata


BLC. Politically Incorrect (Brassavola flagellaris X BLC. Lelia's Wedding)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Allen Black - Brassavola và các lan lai khác / Brassavola and Other Orchid Hybrids

The orchids shown on this page were breed and photographed by Allen Black. / Các lan được nêu trong topic này được Allen Black lai tạo & chụp ảnh. (Trích từ ablackorchid.com/). Mời các bạn thưởng thức.


Rhynchobrassoleya (BLC) Robert Dodson (Brassavola Yaki X BLC. Murray Spencer)


BL. Debby Sauer 'Blacks Bicolor' HCC/AOS (Brassavola nodosa X Laelia Rubin


BL. Debby Sauer 'David Sauer' HCC/AOS (Brassavola nodosa X Laelia Rubin)​

Còn tiếp
 

x-youtoo

Thành viên
Em cực kỳ thích màu này và 1 cây có màu sậm đen hơn cơ mà giá chát quá 450k-550k/ giò 3 cọng hic hic 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Allen Black - Brassavola và các lan lai khác / Brassavola and Other Orchid Hybrids

The orchids shown on this page were breed and photographed by Allen Black. / Các lan được nêu trong topic này được Allen Black lai tạo & chụp ảnh. (Trích từ ablackorchid.com/). Mời các bạn thưởng thức.


BL. Debby Sauer 'Joy Black' HCC/AOS (Brassavola nodosa X Laelia Rubin)


Brassavola Yakillaris (Brassavola flagellaris X B. Yaki)


Brassokeria Contentment (Barkeria lindleyana X Brassavola cucullata)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Allen Black - Brassavola và các lan lai khác / Brassavola and Other Orchid Hybrids

The orchids shown on this page were breed and photographed by Allen Black. / Các lan được nêu trong topic này được Allen Black lai tạo & chụp ảnh. (Trích từ ablackorchid.com/). Mời các bạn thưởng thức.


Brassokeria Derwood Black (Brassavola nodosa X Barkeria uniflora)


Brassokeria Mayan Spirit (Brassavola nodosa X Barkeria melanocaulum)


Brassavola Yaki 'Black's Best' (Brassavola nodosa X Brassavola cucullata)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Allen Black - Brassavola và các lan lai khác / Brassavola and Other Orchid Hybrids

The orchids shown on this page were breed and photographed by Allen Black. / Các lan được nêu trong topic này được Allen Black lai tạo & chụp ảnh. (Trích từ ablackorchid.com/). Mời các bạn thưởng thức.


Brassavola Yaki 'Black's Nova' HCC/AOS (Brassavola nodosa X Brassavola cucullata)


Epidendrum Wild Innovation (Epidendrum Costa Rica X criniferum)


Prosavola Best Pug Ever (Brassavola Yaki X Prosthechea prismatocarpa)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Allen Black - Brassavola và các lan lai khác / Brassavola and Other Orchid Hybrids

The orchids shown on this page were breed and photographed by Allen Black. / Các lan được nêu trong topic này được Allen Black lai tạo & chụp ảnh. (Trích từ ablackorchid.com/). Mời các bạn thưởng thức.


Rhynchodendrum (syn. / đồng danh Bepi.) Wild Imagination (Epidendrum criniferum X Rhyncholaelia digbyana)


Rolfeara (Pot) East Freedom (Brassavola nodosa X SLC Seagulls Apricot)


Rolfeara (Pot) Guitar Starburst (Brassavola Little Stars X SLC. Seagulls Apricot)


Vaughnara Pseudo Renmar (Epicattleya Rene Marques X Brassavola flagellaris)​

Hết

Cám ơn các bạn đã xem
 
Top