ae cho ý kiến cây mai

hieugsmdaklak

Thành viên
tình hình là cây mai nhà mình giờ như vầy .
nhìn thì nhiều nụ nhưng cứ bị đen đầu ra rụng dần chỉ còn 1 số là xanh .cây nhìn có vẻ suy yếu cành có dấu hiệu chết dần.
giờ theo ae xử lý nó thế nào.nếu để chờ chơi tết liệu có ổn ko ..các thức xử lý nó ra sao mong ae cho ý kiến giúp đỡ..


 

nguyenminh@

Thành viên mới
Mình thấy cây tạo nụ không được sung lắm có thể do quá trình chăm sóc cả năm và có biểu hiện nhện đỏ. Nhưng như hình thì vẫn có thể đón tết được. Chú ý lặt lá đúng là ok.
 
Top