4 mùa núi non !

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Mùa xuân chơi hội thung dung, chùa Vàng chùa Bạc. Đá Duy Xuyên kt ngang 30cm.Mùa hạ tắm mát ở sông Nhị Hà. Đá nguyên bản thạch nhũ, kt vuông 40cm.

Mùa thu Thác đổ Bản Ba (Bản Ba là tên thác nổi tiếng ở Na Hang, Tuyên Quang). Đá nguyên bản có dòng thác trắng xóa tự nhiên hoàn toàn, kt ngang 30cm.Mùa Đông hang động đất trời Tràng An. Đá nguyên bản, kt ngang 60cm. 
Top