3 cây MCT lá trung

bigbabol

Moderator
Kích thước xin vui lòng xem vật đối chứng
Cây 1: MCT lá trung đa thân, cành mọc đúng, đủ, chỉ cần vô dây :D

Cây 2: Do cây nằm sát vách tường nên chỉ chụp dc 1 mặt, mặt sau đẹp như mặt chụp hình


Đế:

 

bigbabol

Moderator
Cây 3: MCT lá trung đa thân, chi cành mọc đúng chỗ, đủ

Có đoạn thân bị tét nhưng vẫn sống ngon :D
 
Top