2 cây giá rẻ ( linh sam và MCT)

1/linh sam
ghép lá nhỏ siêng bông.lũa đẹp ấn tượng.hoành so sánh lon bia cao 50cm từ mặt chậu tới ngọn
giá 1,1 triệu (chưa ship)

2 MCT lá lớn
nuôi cạy đã tương đối.cay hoành 30cm.cực già không còn cái thẹo nào hết.
đế đẹp
giá 1,1 triệu chưa ship


ai lay 2 cây fix giá 2 triệu chưa vân chuyển

liên hệ 0933292114
 
Top