1 phôi khế gân hàng hiệu.

kha can tho

Thành viên tích cực
KHẾ GÂN TRÒN HÀNG KHÁ ĐẸP CÂY PHONG CAO ĐẾ BÀI ĐỀU CÂY ĐÃ NUÔI HƠN 1 NĂM MẶT CẮT ĐÃ KÉO THẸO HẾT.
LH:0975.19.39.99
HOÀNH: KHOẢNG 50.
CÁM ƠN AE ĐÃ XEM TIN.
 
Top