Ảnh nghệ thuật tp HCM 1975-1995

centimet

Quản lý mới
Chia sẻ cùng những tiên sinh yêu ảnh .

Do có cơ may học tập những kiến thức ảnh từ những người thầy , và có được 2 tập sách nhiếp ảnh nghệ thuật tp hcm 1975-1995 , 2005-2009. Cho rằng tập sách này ít được lưu hành rộng rãi trên thị trường , dù hội nghệ sỉ nhiếp ảnh Việt Nam
Có website riêng nhưng trong quá trình tra cứu thấy còn nhiều bức ảnh hay mang tính chất nhân văn vẫn còn thiếu sót chưa được bổ xung.

Việc chia sẻ này ngoài việc giúp các tiên sinh nhập môn có sự tham khảo tốt về trí tuệ ảnh, chất ảnh ,kỷ thuật ảnh , mà còn là nền cơ bản để sáng tạo , hoặc phá bỏ lối mòn trong nhưng shot ảnh của mình.

Hi vọng sẻ mang lợi ích chung cho cộng đồng , hoặc ít ra cũng giúp thành viên cây cảnh Việt Nam tạo ra những bức ảnh bonsai đẹp về hình thức lẫn chất lượng để hội nhập cùng nền bonsai thế giới.

ảnh sẻ được gởi lên trong thời gian sớm nhất.

Cung kính
Centimet
 

centimet

Quản lý mới
Theo lời cô dạy.
Công Việc thường ngày. ( ACCU1994)
Tác giả : Nguyễn Ngọc HƯng .Bài Học cho trẻ điếc
tác giả : Phạm Minh Giảng.


 

centimet

Quản lý mới
Phá giao thông địch
tác giả : Dương Thanh Phong.

Vị pháp thiêu thân
Tác giả ; Nguyễn Văn Đông.


Nỗi đau ngày ấy
tác giả : Huỳnh Trí Dũng.


 

centimet

Quản lý mới
Ảnh rất đẹp;nhưng buồn quá! cám ơn Tiên Sinh
Dạ , hầu hết ảnh đều là giải Vàng , một số được thêm giải quốc tế...từ 1975-1995.
Trong bối cảnh sau chiến tranh và nỗi đau mất mát được cảm nhận sâu sắc hơn có lẽ khiến tiên sinh sống lại đều gì đó , là một phần nào đó của bức ảnh chăng?

Đón Mừng
tác giả : Tăng HƯng.


 
Top