Ảnh Kim quýt sưu tầm

Quí Tài

Quản Lý Viên
Cám ơn anh Thọ, em vẩn khỏe. Phôi cây gì anh ? Kim quít thí ít có phôi đẹp. Anh thích thì có thể liên hệ nick savent2000 trong topic này thử.
Chúc vui
 
Top