đai thụ- kiêu hùng

Sihoang_SVC DuyenHai

Thành viên mới
Đại thụ- Kiêu hung
Sihoang
01/2010
Xiêu xiêu quán vũ bởi cuồng phong
Tàn lả rơi rơi nhất vô song
Nhành bay lả lướt nương theo gío
Nhớ cội hồi đầu ơn nguồn xa
Nhất trụ kiêu hùng trước phong ba
Chính nhân quân tử thế đăng hoa
Rớt rơi vương nhánh buông lơi lả
Nhè nhẹ rơi rơi liễu rủ xa
Ai thương lão quái trước chiều tà
Một kiếp tiều phu cõng con xa
Nghiêng mình soi bóng khoe quái tử
Đại thụ chênh vênh ngẩng cao đầu
Huyền nhai, thác đổ tựa giọt châu
Ngẩn ngơ lữ khách từ phút đầu
Dừng chân bên thác nhìn sơn nữ
Tóc xõa bờ vai tắm nắng xuân
Bạt phong tơi tả dẫu một lần
Tựa mùa thu rụng chỉ chờ xuân
Khởi mần chồi biếc mang lộc đến
Luân hồi là vậy kiếp phải mang
Xa xa nắng gắt dưới dáng làng
Trẻ thơ khúc khích hạ đã sang
Nhành đa vương víu chùm quả mọng
Ngọt quá tuổi thơ nhớ cố hương
 
Top