đực hay cái

Ngac_Nhien_Chua

Thành viên
Thấy 1 cậu bé đi câu cá về 1 mình,
người đàn bà chặn lại tỏ vẻ muốn
lấy xâu cá . Bà ta tiến lại gần và hỏi :
- Này cậu bé, nếu cậu trả lời đúng thì
ta sẽ để cho cậu đi . Còn ngược lại ta
sẽ lấy cá của cậu . Nói rồi bà ta cỡi quần ra, đập cái bẹp
vào chỗ kín của mình và hỏi tiếp :
-Đố cậu đực hay cái ?
Cậu bé trả lời ngay rằng cái . Tức thì
bị tát cái bốp vào mặt, người đàn bà
giựt xâu cá và nói : - Cái sao có râu ?
Cậu bé khóc tức tưởi về nhà méc Bố .
Ông BỐ liền đi đến tìm người đàn bà
và hỏi :
-Tại sao bà lấy cá của con tôi ? Nếu
bà trả lời k đúng câu hỏi cua tôi thì tôi sẽ lấy cá về .
Nói rồi ông tuột quần mình ra, chỉ
vào fần dưới và hỏi :
-Vậy chứ đố bà đực hay cái ?
Người đàn bà trả lời tất nhiên là
đực .Tức thì ông bố tát cái bốp vào mặt và giựt lại xâu cá và trả lời :
-Đực sao có trứng ?

sưu tầm
 
Top