Đoạn phim chia sẻ offline 19-9-2010.

trungduart

Administrator
Vì lý do kỹ thuật nên chưa ghép tất cả các đoạn phim tổng quát tại buổi offline tại vườn 3b. Nay trungduart sẽ cập nhật thông tin về buổi chia sẻ của toàn thề anh em trong buổi offline. Để có bộ phim hoàn thiện trungduart sẽ nhận vài đoạn phim khác từ các anh em.

+ YouTube Video
 

lyducphuong

Thành viên tích cực
Cảm ơn bác em thấy như vậy cũng rất bổ ích, khi nào ghép đủ bác cho em học hỏi thêm nha.
 
Top